preloader

.. در حال بارگذاری ..

29 فروردین 1403 0 Comments

پاوان موکت‌آسانا(قسمت3)

دسته سوم (قفل انرژِی)

این دسته از آساناھا با انرژی درون بدن و اندام‌های تحتانی بدن، به ویژه ناحیه ی عجان  که محل ذخیره‌ی  انرژی راکد است ارتباط  دارد.

این سری تمرین ھا برای تبدیل این انرژی ھای راکد به انرژی ھای حیاتی و رھایی آنھا از رکود بسیار به کار گرفته می شود.به طور معمول برای رفع مشکلات نازایی و ماھیچه ھای دستگاه دافعه و تناسلی مھم و موثر است و می تواند قبل و بعد از زایمان به سھولت تمرین شود.بعد از زایمان ،عضلات شل و چروک خورده را به وضعیت اول برمی گرداند.این آساناھا انرژی ھای بلوکه شده در ستون فقرات را آزاد و فعال می کنند. ریه ھا و قلب و سیستم غدد درون ریز را متعادل می سازند.

پاوان موکت‌آسانا (قسمت۱)

تمرینات

طناب‌کشی(Rajju Karshanasana)

 • روی زمین بنشینید و ھر دو پا را در جلوی بدن دراز کنید.
 • چشمھا را باز نگه دارید. تصور کنید.
 • تصور کنید که یک طناب در جلوی شما آویزان است.
 • ھنگامی که با دست راست تصور می کنید طناب را به سمت بالا می کشید دم بگیرید.
 • به بالا نگاه کنید.
 • موقعی که باز دم را انجام می دھید، آھسته دست راست را پایین آورید.
 • با ھمان نیرویی که طناب را بالا می کشیدید آن را به سمت پایین بکشید و دست را روی زانو بگذارید.
 • با چشم حرکت پایین آمدن دست را دنبال کنید.
 • تمرین را با دست و بازوی چپ تکرار کنید.

پاوان موکت‌آسانا(قسمت۲)

پیچ ستون فقرات(Gatyatmak Meru Vakrasana)

 • روی زمین بنشینید و پاها را اندازه عرض مت باز کنید.
 • زانو ها نباید خم شوند( در صورت وجود سیاتیک زانو ها را خم کنید).
 • دم، دست ها را بالای سر برده و همراه با بازدم دست ها را باز کرده و به سمت چپ بپیچید.
 • دست راست را روی پای چپ گذاشته و دست دیگر را به عقب بکشید.
 • هنگام چرخش، هر دو دست را در امتداد یک خط مستقیم حفظ کنید.

کندالینی

آسیاب دستی(Chakki Chalanasana)

 • پاها صاف و کشیده جلوی بدن و حدود 30 تا 40 سانتی متر از هم جداکنید.
 • انگشتان دست را داخل هم قلاب کرده و مستقیم جلوی قفسه سینه نگه دارید.
 • تا حد امکان به جلو خم شوید و از روی پای راست با حرکت دورانی یک دایره وسیع بسازید.
 • کوشش کنید حرکت بدن از کمر باشد.
 • تمرین را 15 دور تکرار کنید.

آساناهای تنظیم کننده دستگاه گوارش و معده

قایق‌رانی(Nauka Sanchalanasana)

 • با پای کشیده روی زمین بنشینید تجسم کنید که در حال قایقرانی ھستید.
 • با دم، دست ها را بالای سر کشیده و بازدم تا حد اماکن از ناحیه کمر به دست جلو خم شوید و دست را به جلو بکشید.
 • این یک دور کامل است.
 • دستھا باید در حرکت ھر دور یک دایره کامل راترسیم کنند.
 • هنگام خم شدن به پشت، دم
 • هنگام خم شدن به جلو، بازدم

تاثیر یوگا بر افسردگی

هیزم‌شکن(Kashta Takshanasana)

 • در وضعیت چمباتمه قرار بگیرید. پاها حدود 50 سانتی متر از هم فاصله دارند.
 • کف دست ها را روی هم قرار دهید. مثل اینکه در حالت نیایش هستید.
 • با فشار آرنج، زانوها را تا حد امکان از هم دور کنید.
 • با دم سر را به عقب برده و دستھا را تا آنجا که ممکن است مستقیم بالای سر ببرید وکمر را راست نگاه دارید.
 • با یک ضربه محکم مانند ضربه یک چوب شکن دستھا را پایین آورید و ھنگام پایین آوردن دستھا تمام نفس را یک جا از دھان بیرون کنید، مثل اینکه شما صدای “ھا”را از سطح گلو ھجی می‌ کنید.
 • صداباید تمام ھوای درون ریه را تخلیه کند
 • دست ها به سمت زمین برمی گردد و بین دوپا و سر به جلو قرار می گیرد.

یوگا برای دوچرخه سواران

وضعیت پیچ دادن به شکم(Urdarakarshanasana)

 • در وضعیت چمباتمه با پاھای باز بنشینید و دستھا را روی زانوھا قرار دھید.
 • باز دم عمیق، زانوی راست را نزدیک پای چپ روی زمین قرار دھید.از دست چپ مانند یک اھرم استفاده کنید و زانوی پای چپ را به سمت راست فشار دھید.
 • ھمزمان به سمت چپ بچرخید.
 • پای راست را روی زمین نگاه دارید.
 • کوشش کنید فشار در سطح پایین شکم باشد,ھمراه با فشار ران ها به شانه چپ نگاه کنید.
 • نفس را برای 3 تا 5ثانیه بیرون نگاه دارید.

یوگا در پریودی

ضد نفخ و گاز(Vayu Nishkasana)

 • در حالت چمباتمه بنشینید و پاھا را حدود 60 سانتیمتر از ھم جدا نگاه دارید
 • پاھا محکم روی زمین، انگشتان ھر دست را زیر پای ھمان طرف یگذارید،به طوری که شست دست روی پا قرار گیرد.
 • آھسته با کفل ھابلند شوید.
 • بازوھا باید در جھت مخالف، به سطح درونی زانوھا فشار آورند.
 • با خم کردن آرنج ھا به آرامی خم شوید.
 • دم، موقعی که سر به عقب حرکت می کند.
 • موقعی که بازدم را انجام می دھید، زانوھا را صاف کنید، کفل ھا را بالا بیاورید و سر را به طرف زانوھا حرکت دهید.
 • در صورت وجود هرگونه مشکل در زانو از انجام تمرین خودداری کنید.

کلاس یوگا شمال تهران

راه رفتن کلاغ(Kawa Chalasana)

 • در وضعیت چمباتمه قرار بگیرید و زانوها را از هم فاصله دهید.
 • کفل ها را روی پاشنه پا بگذارید.
 • کف دست ها را روی زانو بگذارید و در وضعیت چمباتمه یک قدم کوچک بردارید.
 • سعی کنید خمیدگی زانوها را حفظ کنید.
 • همچنان که یک قدم به جلو برمی‌دارید، زانوی مخالف را به زمین نزدیک کنید. در حد امکان و توان خود قدم بردارید.

برای شرکت در کلاس یوگا در سعادت آباد کلیک کنید

 

آذین ملکی (صاحب امتیاز و مدیر وب سایت ساتیام یوگا)

اهداف سوخت تنور موفقیت هستند

تهیه و ترجمه: آذین ملکی


SatyamYoga

** استفاده از مطالب مجموعه ساتیام یوگا با ذکر منبع بلامانع است **

کلاس یوگا تهران

Satyam Yoga

 

برای ما یادداشتی بنویسید

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand