preloader

.. در حال بارگذاری ..

12 بهمن 1401 0 Comments

حالت طاووس (مایور آسانا)

سطح: پیشرفته مایور(Mayur): طاووس Mayurasana آسانا(Asana): وضعیت همه چیز در مورد چاکرای اول نحوه ورود به حرکت: 1) دو...

اطلاعات بیشتر
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand