preloader

.. در حال بارگذاری ..

29 فروردین 1403 0 Comments

پاوان موکت‌آسانا(قسمت3)

دسته سوم (قفل انرژِی) این دسته از آساناھا با انرژی درون بدن و اندام‌های تحتانی بدن، به ویژه ناحیه...

اطلاعات بیشتر
10 فروردین 1403 0 Comments

پاوان موکت‌آسانا(قسمت2)

ضد رماتیسم قسمت دوم مشت کردن دست در وضعیت مبنا یا یک وضعیت راحت بنشینید. بازوھا را مستقیم و...

اطلاعات بیشتر
16 اسفند 1402 4 Comments

پاوان موکت‌آسانا (قسمت1)

پاوان موکت‌آسانا گروه ضد رماتیسم  (قسمت1) این دسته از تمرین‌هابرای شل و وانھاده کردن عضلات بدن است.  اقسام بیماری‌های:...

اطلاعات بیشتر
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand