preloader

.. در حال بارگذاری ..

4 دی 1401 0 Comments

ویرابادراسانا یک

  حرکت جنگجو 1 ویرابادراسانا نام یکی از جنگ‌جویان اسطوره ای هندی است. طبقه بندی حرکت: وضعیت ایستاده- نامتقارن-...

اطلاعات بیشتر
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand