preloader

.. در حال بارگذاری ..

6 دی 1402 0 Comments

معرفی کتاب یوگانیدرا

یوگانیدرای ساتیاناندا تکنیکی ساده و عمیق است که سوامی ساتیاناندا ساراسوتی، آن را با اقتباس از روش کهن تانترایی...

اطلاعات بیشتر
10 مهر 1402 0 Comments

معرفی کتاب یوگا و کریا

دوره ی روشمند شگردهای تانترایی کهن یوگا و کِریا سپاس از ایزد منان که این توفیق را به من...

اطلاعات بیشتر
20 شهریور 1402 0 Comments

معرفی کتاب پرانایاما

انرژی حیاتی در یوگا  مقدمه: آرامش، سلامتی و رشد از اهداف یوگا هستند و انسان به این سه گوهر...

اطلاعات بیشتر
31 مرداد 1402 0 Comments

معرفی کتاب هاتا یوگا

معرفی کتاب یوگا مقدمه ای بر یوگا یوگا هنر زندگی کردن است. دانشی است که باید با زندگی روزانه‌ی...

اطلاعات بیشتر
brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand