preloader

.. در حال بارگذاری ..

9 اسفند 1402 1 Comment

آساناهای تنظیم کننده دستگاه گوارش و معده

آساناهای تنظیم کننده دستگاه گوارش و معده

این دسته از تمرینات معمولا با تقویت سیستم گوارش در ارتباط ھستند و برای تمام افرادی که سوء ھاضمه  یبوست، ترش کردن، نفخ باد یا گاز معده، کم اشتهایی،  بیماری قند، اختلال مزاج، انبساط  وریدی و برای زنانی که از اختلال در عادت ماھانه رنج می‌برند بسیار عالی است.این تمرینات تقریبا برای انرژی‌ھای بلوکه شده در سطح معده داروی شفا بخشی ھستند.

تاثیر یوگا بر افسردگی

در طول تمرین آگاه باشید از:

-1 حرکت

-2 تنفس

-3 شمارش کردن ذھنی

-4 فشارھای درونی شکم

-5 کشش عضلات

 

ممنوعیت

اشخاصی که از فشار خون، بیماریھای قلبی و ستون فقرات مانند سیاتیک و دیسک رنج می برند یا فاصله کمی از جراحی معده آنھا می گذردبه صورت محدود تمرینات را انجام دهند و حتما اگر تردیدی حاصل شد باید با یک فیزیوتراپ مشورت کنند.

 

بلند کردن ساق پا(Uttanpadasana)

یوگا برای دوچرخه سواران

 • در وضعیت تمرین قرار بگیرید و کف دستھا را روی زمین قرار دھید.
 • با دم، پای راست را از زمین بلند کنید و در حد توان آن را بالا ببرید تا به طور مستقیم بربدن عمود گردد.
 • وضعیت را حفظ کنید و پا را وانھاده نگاه دارید و برای 3تا 5 ثانیه تمرین را ادامه دهید.
 • پای چپ باید مستقیم روی زمین باشد و زمین را لمس کند.
 • ھمراه با بازدم، آھسته پا را پایین آورید و روی زمین قرار دھید.
 • قفل زانو انجام عمل را آسان تر می کند.
 • این تمرین را پنج بار با پای راست و پنج بار با پای چپ تکرار کنید.
 • دم، ھنگام بالا بردن ساق پا/ بازدم، ھنگام پایین آوردن ساق پا.

 

 

چرخش ساق پا (Chakra Padasana)

یوگا در پریودی

حالت 1

 • در وضعیت خوابیده قرار بگیرید.
 • پای راست را بالا آورده و پای دیگه صاف و کشیده روی زمین قرار دهید( اگر احساس راحتی نمی‌کردید کف پای مخالف را روی زمین بگذارید).
 • پا را 10 مرتبه در جھت راست و 10 مرتبه در جھت مخالف بچرخانید.

حالت2

 • هر دو ساق پا را با هم از روی زمین بلند کنید.
 • ھر دو پا را برای 3تا 5 دور در جھت عقربه ساعت و 3تا 5 دور در جھت مخالف بچرخانید.
 • حرکت دایراه ای باید در حد امکان وسعت یابد.
 • تنفس:در انجام تمرین تنفس طبیعی.

 

حرکت دوچرخه  (Pada Sanchalanasana)

 • ھر دو ساق پا را باھم بلند کنید.
 • حالت قبل را به طور متناوب با ھر پا انجام دھید مانند اینکه به یک دو چرخ رکاب می زنید.
 • تمرین را 10 بار به سمت جلوو 10 بار به سمت عقب تکرار کنید

یوگا و سیستم ایمنی

وضعیت قفل ساق پا (Supta Pawanmuktasana)

 • در وضعیت تمرین قرار گیرید.
 • زانوی پای راست را خم کنید و ران پای راست راست را نزدیک قفسه سینه بیاورید .دستھا را بالا

بیاورید و انگشتان دستھا را در قسمت بالای ساق پا نزدیک زانو بهم  قلاب کنید.

 • پای چپ را کشیده، روی زمین نگاه دارید.
 • تنفس عمیق، ریه را در حد امکان از ھوا پر کنید.
 • ھمراه با بازدم، آھسته به حالت شروع برگردید و بدن را وانھاده کنید.
 • تمرین را 3 مرتبه با پای راست و 3مرتبه با پای چپ تکرار کنید.

برای شرکت در کلاس یوگا در سعادت آباد کلیک کنید

آلاکلنگ (Jhulana Lurhakanasana)

 • به پشت بخوابید، زانوھا را خم کنیدو به طرف قفسه سینه ببرید.انگشتان دستھا را در بالای ساق

ھا نزدیک زانوھا  بهم قلاب کنید.

 • بدن را به این طرف و آن طرف بچرخانید,حالت را پنج تا ده مرتبه از ھر سمت تکرار کنید و سعی کنید
 • زانوھا زمین را لمس کنند.

 

تذکر تمرین:ھنگام تمرین از یک زیرانداز ضخیم و نرم استفاده شود تا فشاری برستون فقرات وارد نشود.مادامی که تمرین به سمت عقب اجرا می شود سر را بالا بگیرید و مراقب باشید که سر به زمین

اصابت نکند.

وضعیت کشش معده(Supta Udarakaesh Asana)

کلاس یوگا شمال تهران

 • به پشت قرار بگیرید. کف پاها روی زمین
 • هر دو پا را به داخل شکم آورده و سپس هر دو پا را به سمت راست بکشید
 • هر دو زانو رها روی زمین باشند
 • انگشتان ھر دو دست را بھم قفل کنید و آنھا را زیر سر قرار دھید.سپس سر را به سمت مخالف برده.

پیچ کلی ستون فقرات (Shava Udarakarshansana)

حالت1

 

 • خوابیده به پشت قرار بگیرید. کف پای راست را بیرون زانوی چپ قرار بدید.
 • با دست چپ، زانوی پای راست را گرفته و پا را به سمت چپ ببرید.
 • دست راست را در راستای شانه باز کرده و روی زمین بگذارید . سپس سر را به سمت راست بچرخایند.

 

وضعیت قایق(Naukasana)

 • به پشت قرار بگیرید. سر و شانه را از روی زمین بلند کرده و همزمان پاها را از زمین بلند کنید.
 • دست ها به صورت کشیده بالای ران قرار می‌گیرد.
 • پاها و شانه ها نباید بیشتر از 15 سانتی متر بالا بیاییند.

برای شرکت در کلاس یوگا سعادت آباد کلیک کنید

آذین ملکی (صاحب امتیاز و مدیر وب سایت ساتیام یوگا)

بزرگی و عظمت یک مملکت

منوط به وسعت خاک آن نیست

بلکه مربوط به اخلاق و روحیات اهالی آن است…

 

تهیه و ترجمه: آذین ملکی


SatyamYoga

** استفاده از مطالب مجموعه ساتیام یوگا با ذکر منبع بلامانع است **

کلاس یوگا تهران

Satyam Yoga

1 Comment

 • اعظم
  پاسخ Web Designer

  خیلی عالی و مفید ممنونم

برای ما یادداشتی بنویسید

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand