preloader

.. در حال بارگذاری ..

6 دی 1402 0 Comments

معرفی کتاب یوگانیدرا

یوگانیدرای ساتیاناندا تکنیکی ساده و عمیق است که سوامی ساتیاناندا ساراسوتی، آن را با اقتباس از روش کهن تانترایی نیاسا ابداع کرده‌است. این کتاب تئوری یوگانیدرا را در هر دو چهارچوب یوگایی و علمی شرح می‌دهد و کاربردهای گوناگون این تکنیک را برای آرمیدگی عمیق، مدیریت و درمان استرس، ارتقای فرایند یادگیری در حیطه آموزش، هماهنگی در ناهشیار عمیق و بیدار کردن توان نهفته درونی و نیز همچون یک تکنیک مراقبه در اختیار شما قرار می‌دهد. در یوگانیدرا با رو کردن و روی گرداندن از تجربه‌های بیرونی، به حالت وانهادگی یا آرمیدگی می‌رسیم. هشیاری، اگر از آگاهی بیرونی و از خواب جدا شود، بسیار قدرتمند می‌شود و می‌توان آن را به شیوه‌های بسیار برای مثال پرورش حافظه، افزایش دانش و خلاقیت یا دگرگون کردن طبیعت فرد به کار برد.

معرفی کتاب یوگا و کریا

مقدمه کتاب

بوگانیدار که برگرفته از تانتراهاست، تکنیکی قدرتمند است که در آن یاد می گیرید آگاهانه بیاسایید. در یوگانیدار، خواب آرمیدن یا وانهاده شدن شمار نمی‌رود. مردم وقتی با یک فنجان قهوه، یک نوشیدنی یا سیگار روی مبل لم میدهند و روزنامه میخوانند یا تلویزیون را روشن می‌کنند میپندارند در حال اسودن هستند اما این تعریف علمی آرمیدن نیست. این کارها فقط سرگرمی های حسی هستند. آرمیدگی یا وانهادگی حقیقی در واقع تجربه ای فراتر از همه اینهاست برای آرمیدگی مطلق باید آگاه بمانید؛ یوگانیدرا این است حالت خواب پویا است.

یوگانیدرا شیوه روشمند آرمیدگی کامل بدنی ذهنی و هیجانی است. واژه یوگانیدار از دو واژه سانسکریت “یوگا” به معنی پیوند یا آگاهی متمرکز و “نیدرا” به معنی خواب گرفته شده .است در مدت تمرین یوگانیدار فرد به ظاهر خواب است اما هشیاری او در یک سطح عمیق تر آگاهی در حال کار است به این دلیل یوگانیدرا را اغلب خواب روحی یا آرمیدگی عمیق همراه با آگاهی درونی نامیده‌اند. در این حالت آستانه ای بین خواب و بیداری تماس با بعدهای نیمه هشیار و ناهشیار خود به خود رخ می‌دهد.

در یوگانیدرا با رو کردن به درون و روی گرداندن از تجربه های بیرونی به حالت وانهادگی یا آرمیدگی میرسیم. هشیاری اگر از آگاهی بیرونی و از خواب جدا شود، بسیار قدرتمند می‌شود و میتوان آن را به شیوه های بسیار برای مثلاً پرورش حافظه افزایش دانش و خلاقیت یا دگرگون کردن طبیعت فرد به کار برد.

در راجا یوگای پاتانجالی حالتی به نام پراتیاها را هست که در آن ذهن و آگاهی ذهنی از کانالهای حسی جدا می‌شوند. یوگانیدرا یک بعد پراتیاها را است که به حالت های بالاتر تمرکز و سمادهی می‌انجامد.

معرفی کتاب پرانایاما

فهرست کتاب

هنر آرمیدگی

آموزش ذهن

تجربه هایی در یوگانیدرا

فرایند پراتیاهارا

یوگانیدار و مغز

نمادهای ناهشیار

فراسوی بدن و ذهن

ورود از خواب به سامادهی

تمرین ها

نکات اصلی تمرین

توصیه های کلی

یوگانیدرا 1  تا 5

چهارچوب کامل تمرین های 1 تا5

برنامه کلاس کوتاه مدت

برنامه کلاس بلند مدت

تجسم چاکرا

یوگانیدرا برای کودکان

معرفی کتاب هاتا یوگا

پژوهش های علمی

خواب، رویا و یوگانیدرا

آموزش کل ذهن

خنثی کردن استرس

مراکز کنترل کننده مغز

کاربردهای درمانی

بیماری های روان_تنی

بیماری های قلبی عروقی

پیوست ها

استرس و بیماری های قلبی

یوگانیدرا و بیوفیدبک

تصویر های فعالیت مغز در یوگانیدرا

یوگانیدرا، حالت تغییر یافته هشیاری

کتابنامه

 

آذین ملکی (صاحب امتیاز و مدیر وب سایت ساتیام یوگا)

در واقع شما به مربی نیاز دارید، اما در نهایت، فقط باید به خودتان ایمان داشته باشید.

برای شرکت در کلاس یوگا سعادت آباد کلیک کنید

 


SatyamYoga

** استفاده از مطالب مجموعه ساتیام یوگا با ذکر منبع بلامانع است **

کلاس یوگا تهران

Satyam Yoga

برای ما یادداشتی بنویسید

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand